Gündem

25 Havzanın Taşkın Yönetim Planı 2021’e Kadar Tamamlanacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında ilk üçte olduğunu söyledi. Akbaş, taşkın yönetim planları çalışmalarını ülke genelindeki tüm havzalara yayarak, 25 havzanın yönetim planlarının tamamını 2021 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’nin açılışında konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, Türkiye’de artık suya havza bazında yönetim anlayışı getirildiğini söyledi. Suyun kalite ve miktar olarak daha verimli yönetilmesi için tüm havzalarda havza koruma eylem planları hazırlandığını ifade eden Akbaş, “Türkiye’de 25 havzanın hepsinin eylem planını tamamladık. Bu planlarda su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları, öncelik sıralaması ve iş planları yapıldı. Bugüne kadar suya yaklaşımımız daha çok miktar boyutu itibariyleydi. Artık suyu havza bazında değerlendirdiğimiz gibi çalışmalarımıza kalite boyutunu da kazandırmış bulunuyoruz.” dedi.Gelinen aşamada taşkınların etkin bir şekilde yönetilmesinin daha önemli bir hale geldiğinin altını çizen Akbaş, “Taşkınlarla ilgili günü kurtarıcı önlemler almak ya da lokal çözümler bulmak yerine kalıcı, sürdürülebilir ve tüm aktörleri içeren bir taşkın yönetim planı hazırlanmasının önemine inanıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız ulusal taşkın yönetimi anlayışıyla, nehir havzaları ölçeğinde, birbirini tamamlayan yapısal ve yapısal olmayan tedbirleri bir arada değerlendirilerek olası kayıpları en aza indirmeyi hedefleyerek ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü bir program çerçevesinde belirlemeye yönelik gerçekleştirilmektedir. 2013’de başladığımız havza ölçeğinde taşkın yönetim planları çalışmalarını ülke genelindeki tüm havzalara yayarak, 25 havzanın yönetim planlarının tamamını 2021 yılına kadar tamamlamayı hedefledik. Bu yönetim planlarıyla, muhtemel risklerin ve bu risklerden kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla taşkın öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak çalışmalara yönelik tedbirler belirlenmektedir. Bu kapsamda Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı tamamlandı. Antalya’nın ki ise bu yılın haziran ayında sona erecek. 2015 sonunda başlanan Sakarya, Susurluk ve Ceyhan havzaları planları ise 2018 yılı sonunda bitirilecek. Bu yıl da 4 havzada taşkın yönetim planı ihale edilecek.” diye konuştu.Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ilk üç ülke arasında olduğuna vurgu yapan Akbaş, “Özellikle güney bölgelerimizde yağışların azalacağı, kuzey bölgelerimizde artacağına dair tahminler bulunmakta. Bazı bölgelerde yağış miktarının 2040-2050’li yıllarda yüzde 10-15 artacağı, devamlı ve şiddetli yağışların olacağı tahmin edilmekte. İklimin değişmesiyle yağışların şekli ve şiddeti de değişiyor. 30 günde yağması gereken yağış bir günde veya 2-3 saatin içinde gelebiliyor. Dolayısıyla aynı miktarda yağış almış olsa bile bunun, özellikle taşkın gibi farklı boyutları oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.