Turizm Haberleri

Dünyanın En İyi Suyu Ama Geliştirilmesi Öneriliyor

İçerdiği minareler bakımından dünyanın en iyi kaplıca suyuna sahip olduğu belirtilen Diyarbakır’ın Çermik ilçesi, hazırlanan bir raporla bir kez daha tescillenirken, kaplıca suyunun 14 hastalığa iyi geldiği de Tıbbi Değerlendirme Kurulu’nca ortaya konuldu. Raporda, Çermik Termal Turizm Bölgesi’nin, GAP Turizm Master Planında “Geliştirilmesi Önerilen Kaplıca Merkezleri” arasında yer aldığı, ilçede yapılacak yatırımların Turizm Master Planı kararlarından hareketle gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Hazırlanan raporda, Türkiye’nin, yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip termal su potansiyelinin, zengin kültürel, doğal değerleri ve iklimsel özellikleri ile birleşmesi sonucunda benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunduğu belirtildi. Raporda ilçemiz ile ilgili şu görüşlere yer veriliyor;

“Gelişmiş ülkelerde sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak değişen dünya görüşü ile birlikte yaşam şekli ve kalitesine verilen önem hem artmakta, hem de farklılaşmaktadır. İnsan sağlığının korunmasında, sağlıklı bir yaşam sürdürülmesinde doğal kaynakların kullanılması giderek daha fazla tercih edilmekte adeta bir nostalji ile birlikte eski, basit ama sağlıklı yaşam tarzlarına büyük bir özlem duyulmaktadır. Bu noktada Türkiye uzun tarihi geçmişi, emsalsiz doğa ve iklimi ile zengin kültürü ve nihayet geleneksel kaplıca ve Türk Hamamı olgularının mevcudiyeti ile çağdaş sağlık ve termal turizm gelişmesinde çok iddialı olabilecek bir potansiyeli barındırmaktadır.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;- 12 ay turizm yapma imkânı,- Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,- Yüksek istihdam oluşturulması,- Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması,-Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,- Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.- Çermik’te Termal Turizm…

Termal Su Kaynakları ve Faydaları

Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş olan 70 adet Termal Turizm Merkezinden biri olan Çermik Kaplıcaları, ilçe merkezinin Hamambaşı Mevkiinde bulunmaktadır. Melike Belkıs Kaplıcaları olarak isimlendirilen kaplıcalar, tedavi özellikleri ve niteliği bakımından dünyanın en iyi kaplıcalarından biri olup tarihin çok eski dönemlerinden beri insanlığa şifa dağıtmaya devam etmektedir. Kaplıcaların su sıcaklığı 48 ºC olup tavsiye edilen kullanım süresi 21 kürdür. Kaplıca suyunun grubu sodyumlu, bikarbonatlı, klorlu, sülfatlı, iyotlu, bromürlü, iyodürlü ve kükürtlüdür. Suyun rayoaktivitesi 10 Eman Ph değeri 7.6’dır. Kaplıca suyu en son 05.04.2005 yılında 1192 Protokol numarasıyla Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzızzıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü tarafından analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kaplıcanın kimyasal ve bakteriyolojik yönden insan sağlığına elverişli olduğu tespit edilmiştir. Kaplıca Kaplıca suyunun niteliğine göre tıbbi açıdan değerlendirilmesi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı’nın 06.06.2005 tarihinde yapılan Tıbbi Değerlendirme Kurulu toplantısında aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılabilir olduğu anlaşılmıştır:

– İltihabi romatizmalar- Kronik bel ağrıları- Kireçlenmeler- Eklem hastalıkları- Kas ağrıları ve kas romatizmaları- Yaralanma ve cilt hastalıkları- Yumuşak doku hastalıkları- Sinir sistemiyle ilgili hastalıklar- Genel stres bozuklukları- Spor yaralanmaları ve tedavisi- Kadın hastalıkları- Kemik erimesi- İdrar yolları ve safra kesesi rahatsızlıkları- Ortopedik operasyonların, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumları.

MTA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkililerce verilen bilgilere göre; Çermik termal kaynakları bol miktarda mineral içermesi sebebiyle, geçen süre içerisinde kuyularda tıkanmalar meydana gelmektedir. Bu sebeple, İl Özel İdaresi tarafından aynı bölgede yeni kuyular açılmıştır. MTA tarafından tespit edilen aynı rezervuar bölge üzerinde özel şahıslar tarafından ruhsat – işletme ve kuyu açma talebi olduğu halde rezervuar potansiyelin zarar görmemesi için müsaade edilmemiştir.

Termal Turizm Bölgesi Mevcut Kullanım Durumu ve Tesisler

Mevcut Kullanım Durumu Çermik Kaplıcaları; termal tesislerin yoğunlaştığı Hamamabaşı Mevkii olarak isimlendirilen kaplıca merkezi ile şehir merkezinde Saray Hamamı olarak isimlendirilen ve aktif olarak kullanılmayan tarihi hamamdan oluşmaktadır.

Termal Tesisler

Kaplıcalar, Belediye tarafından işletilmektedir. “Büyük Paşa” ve “Küçük Paşa” denilen tarihi hamamların yanında iki adet localı ve bir adet “Özel Aile Kabinleri” olmak üzere beş ayrı binada hizmet verilmektedir. Büyük Paşa Hamamı’nda 1, Küçük Paşa Hamamı’nda 1, erkeklere ait localarda 1, kadınlara ait localarda 1 olmak üzere toplam 4 adet havuz bulunmaktadır. Havuzlar müşterek kullanılmaktadır. Çermik Kaplıcası dört mevsim hizmete açıktır. Ancak tedavi amaçlı kullanımı genellikle Haziran-Eylül ayları arasında yoğunluk kazanmaktadır.

Turizm Bakanlığınca Yaptırılan Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı

Yapılan planlamaya göre koruma alanlarına karar verilmiş, yapılacak tesisler ve çevre düzenlemeleri için kullanım alanları belirlenmiştir. Bu açıdan bölgede hayata geçirilecek yatırımların plan kararları dikkate alınarak geliştirilmesi gerekmektedir. Çermik Termal Turizm Bölgesi, GAP Turizm Master Planında “Geliştirilmesi Önerilen Kaplıca Merkezleri” arasında yer almaktadır. Bölgede yapılacak yatırımlar Turizm Master Planı kararlarından hareketle gerçekleştirilebilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.