Anne Baba Aile

Depresyondaki Anne Bebeğinin Gelişimini Olumsuz Etkiliyor

Annenin depresyonda olduğu dönem, çocuğun gelişimi açısından kritik dönemlere denk geldiğinde dil gelişimi, duygusal ve sosyal açıdan olumsuz etkileniyor. Uzmanlar, çocuğun ihmale uğramaması için yakınların dikkatli olmalarını ve desteklerini eksik etmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Annenin bebeğini emzirmesi, ona sıcak bir şekilde sarılması, konuşması, sevgi ve şefkat göstermesi, çocuğun gelişiminde önemli yer tutar. Eğer anne, çocuğunun kritik yaşlarında ruhsal hastalıklar geçirirse, bu durum evladıyla ilişkisine olumsuz şekilde yansır. Anneler tarafından en sık geçirilen ruhsal hastalıklardan biri olan depresyon, biyolojik bir durum olmakla beraber stres etkenlerinden de büyük ölçüde etkileniyor. Hem yaşanan olaylar hem de geçirilen önemli hastalıklar, depresyonun ortaya çıkmasını tetikliyor. Sosyal, ekonomik, kültürel şartlar ve biyolojik nedenlere bağlı olarak kadınlarda depresyon daha sıklıkla görülüyor.

Annenin depresyonda olduğu dönem çocuğun gelişimi açısından kritik dönemlere rast geldiğinde bilhassa dil gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz şekilde etkiliyor. Depresyonun annenin çocukla etkileşimini ne şekilde etkileyeceği hastalığın şekline, şiddetine göre değişiyor. Bu konuda çocuğun ihmale uğramaması için yakınların dikkatli olmaları, desteklerini eksik etmemeleri gerekir. Tabii depresyon kadar annenin aşırı aktif, enerjik olması, dingin olamaması, sinirli olması, öfke kontrol sorunları da çocuğun gelişimini olumsuz şekilde etkiler.

İlk beş yılda çocuğun beyin gelişimi tamamlanıyor

Çocuğun beyin gelişiminde kritik dönemler vardır. Bu dönemler ‘doğum öncesi’ ve ‘doğum sonrası’ dönem olarak ikiye ayrılır ki her ikisi de çok önemli dönemlerdir. Çocukta beyin gelişimi yüzde 90 gibi büyük bir oranda hayatın ilk beş yılında tamamlanır. Üstün yetenekli olması, zekâsının parlak, kişiliğinin, mizacının sağlıklı olması ancak beş yıl ve daha sonrasında belirginleşir. Erken dönemdeki beyin gelişiminin bireyin sağlığında, yeteneklerinde ve kişiliğinde yaşam boyu sürecek etkileri vardır. Bu gelişimde bireyin başta anne olmak üzere birinci dereceden yakınlarla etkileşimi son derecede önemlidir. Annenin bebeğini emzirmesi, sıcak bir şekilde sarılması, onunla konuşması, babanın çocuğuyla oynaması, uyutması, kitap okuması gibi sayısız şekildeki deneyimler bu bağlantıların oluşmasında önemli bir yer tutar. Uyaranlar koku, tat, ses, dokunma vb. gibi ne kadar zenginse gelişim de o kadar çok yönlü olarak sürmektedir. Bu uyaranlar sayesinde bilhassa hayatın ilk 36 ayında çocuk kendi düşünme, konuşma, öğrenme yeteneklerinin, yetişkinlikteki değerlerinin ve sosyal davranışlarının temellerini atar. Bireyin, çocukluğun erken dönemlerinde gelişen zihinsel becerileri, kritik düşünme yetenekleri, kendine güveni; öğrenme ve problem çözme becerileri geliştirmesini ve başkalarıyla uyumlu olma kapasitesini etkiler. Gelişim süreçleri böyle olunca annenin depresyon başta olmak üzere ruhsal sorunlar geçirmesine bağlı sorunların olabildiğince önlenmesi ve telafisi için çaba sarf edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Annenin depresyonda olmasıyla şu tür sorunlar sıklıkla görülür:

Çocukla sağlıklı iletişim kuramama, yeterli konuşamama, uzun süre suskunluk, dalgınlık, bazen aşırı düşkünlük ve aşırı koruyuculuk.

Beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar.

Bebeğin bakımının yetersiz olması.

Çocuğa karşı tahammülsüzlük, ses tonu ve davranışlarda sertlik.

Bu problemlerin çocuğun gelişimini olumsuz şekilde etkilememesi için başta baba olmak üzere birinci dereceden yakınlara büyük görevler düşer. Tedavinin uygun şekilde takibi, annenin yapabildikleri için takdir edilmesi, sevgi gösterilmesi, baş etme becerileri geliştirmesinde destek olunması gerekir. Yakınların desteği, annedeki depresyonun ve diğer ruhsal problemlerin yol açtığı hastalıkların iyileşme hızını artırır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.