Anne Baba Aile

Günlük İşlerimizde Esma’ül-Hüsna’nın Yansıması-11

El Hakem (cc): Mutlak Hüküm Koyucu

İsm-i Azam içinde zikredilen bu ismin kelime manası, “bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren”dir. El Hakem (cc) ise; “Hükmeden, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini ayırt eden” anlamına gelir. Mutlak hüküm koyucu O’dur (cc).

Tabiatta gördüğümüz her hadisede bu ismin yansımalarını yakalayabiliriz. Canlıların doğa kanunlarına itirazsız uymalarının arkasında bu ismin tecellileri vardır. O kanunlar, aslında hüküm sahibi Allah’ın (cc) El Hakem (cc) ismini yansıtır. Rüzgarın esmesi, yağmurun yağması, mevsimlerin deveranı, çiçeklerin açması, meyvelerin büyümesi.. Anne karnında ceninin ilk kalbinin ne zaman atacağının hükmünü veren O’dur (cc); son nefesin nerede verileceğinin de.

Her şey evvelden konulmuş hükmün icrasıdır. Ne bir yaprak düşer yere o hükümden hariç, ne de bir taş oynar yerinden. Kainatın zerrelerine kadar hükmü geçen Mutlak Kudret Sahibi Allah’tır (cc).

Efendimiz (sav) Esma-ül Hüsna’nın bütün isimlerini en mükemmel seviyede yansıtan İnsan-ı Kamil’dir. Peygamberlik vazifesi gelmeden önce, Mekke büyükleri aralarında ki ihtilafı O’nun (sav) hakemliği vasıtası ile çözmüştür. Bu hadise Efendimizin (SAV) ism-i azam içerisindeki bu ismi yansıtması açısından önemli bir örnektir.

Medine döneminde, Yahudilerin aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında hüküm verirken; onların kutsal kitaplarına göre karar vermeye dikkat etmiştir. Gerek Müslümanların, gerek gayri Müslimlerin, gerekse de müşriklerin aralarında verdiği hükümler itiraz görmemiş ve adaletinden şüphe edilmemiştir.

İnsanlar arasında adaletle hüküm verenler bu ismi üzerlerinde yansıtırlar. Her hakim bir bakıma bu ismi üzerinde tecelli ettirir. Aslolan adaletle hükmetmesidir ki, hadis; “Hak ve adaletle hükmeden Hakim, cennetlik hakimdir.” buyurur. İslam hukukunda El Hakem (cc) isminin yansıdığı durumlar vardır. Mesela karı-koca arasında problemlerin çözümü için birer hakem tayin edilmesi buna bir örnektir. Bu şekilde anlaşmazlıklar aşılır. Hakemin verdiği karara taraflar uyar.

El Hakem (cc) isminin en önemli tecelli yeri ahirettir. Orada ihtilaflı, karışık ve çetrefilli bütün meseleler bu ismin yansıması ile açıklığa kavuşur. Verilen hükümler kimsenin itiraz edemeyeceği adalet ve hassasiyette olacaktır. Bu yönüyle mahşer “Din günü”dür.

Kendi hayatımızda evlatlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız ile ilişkilerimizde bu ismi tecelli ettirdiğimiz durumlar olur. Çocuklarımıza kurallar koyarken, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken El Hakem (cc) ismini tecelli ettiririz; tabii adaletten şaşmadığımız müddetçe. Aynı durum akrabalar ile ilişkiler içinde geçerlidir. Böyle durumlarda ölçü Kur’an ve hadis olmalı elbette.

Özellikle bu ismi tefekkür ederken, mahşerde hesap anını hatırlamak oldukça önemli.

Bir mana büyüğün dediği gibi; “Mahşerde çalıştığımız yerlerden değil de, çalışmadığımız yerlerden sorarlarsa nice olur halimiz!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.