Sağlık

Akıllı Telefon Kullanımının Zararları Bitmiyor

Günde üç saatten fazla akıllı telefon kullanımının el tendonlarında sıkışmaya ve parmaklarda kilitlenmeye yol açabileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, son yıllarda tetik parmak hastalığına çok sık rastladıklarını söyledi.

Dijital çağ, hayatımızı kolaylaştırırken bizi yeni hastalıklarla tanıştırmayı ihmal etmiyor. Giderek bağımlılık haline gelen, elimizden düşmeyen akıllı telefonlar, tetik parmak hastalığına neden oluyor. Yani Facebook’ta check-in yaparken hızla bir maile yanıt yazmaya çalışırken ya da tweet atarken parmağınız aniden kilitlenebilir.

Günde üç saatten fazla akıllı telefon kullanımının el tendonlarında sıkışmaya ve parmaklarda kilitlenmeye yol açabileceğini söyleyen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, son yıllarda tetik parmak hastalığına çok sık rastladıklarını söyledi. Cihan bu sorunun nasıl meydana geldiği konusunda da şu bilgileri verdi:

Aşırı kullanım zorluyor

Tetik parmak oluşumunun en önemli nedenlerinden biri parmağı ve parmağa bağlı tendonun aşırı kullanılması. Özellikle günümüzde çoğu insanda akıllı telefonları görmek mümkün. Yolda, işte, evde hatta sohbet için buluşulan arkadaş toplantılarında bile akıllı telefonlar elimizden düşmüyor. Tetik parmağın oluşumunda en önemli sebep parmağın aşırı kulanılması, tekrarlayan zorlayıcı hareketler ve parmağa aşırı güç uygulanması olduğu düşünülürse, hastalığın giderek artacağını söyleyebiliriz. Bir gün içinde telefon ile yaptığımız hareketleri düşündüğümüzde, özellikle de uygulama ve oyun kullanımlarında elimizi, parmağımızı zorlayıcı birçok hareket ile karşı karşıya kalıyoruz.

Zonklamaya başlıyor

Tetik parmak oluşumunun ilk belirtisi parmakta ağrı ve zonklama. Şiddetli olmasa dahi el ve parmaklardaki her ağrı ciddiye alınmalı. İhmal edilmesi, ellerde ve parmaklarda kalıcı-hareket kaybına neden olabilir. Bu yüzden kişi ağrı hissetmeye başladığında ilk uyarıyı algılamalı ve önlemini almalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi ile herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan gerekli tedavi planı düzenlenebilir. Fizik Tedavi ünitelerinde hareketi hızlandırmak için uygulamalar yapılmakta, sorunun çözümü için tedavi planları uygulanmaktadır.

3 saatten fazla kullanmayın

Tetik parmak hastalığına karşı alınacak önlemlerden biri ele aşırı yüklenmemek. Günde mümkünse üç saatten fazla akıllı telefonları kullanmamak gerekiyor. El ve parmaklar dinlendirilmeli. Eğer elde ağrı varsa, buz kompresi uygulamak yararlı olacaktır. Parmaklar aşırı ve hızlı kullanmaktan sakınılmalı.

Başparmak tehdit altında

Te­le­fon ile oyun oy­na­ma ve­ya uy­gu­la­ma kul­lan­ma gi­bi du­rum­lar­da en çok el baş par­ma­ğı yo­ru­lu­yor. Bu ne­den­le te­tik par­mak en çok başpar­ma­ğı teh­dit edi­yor. El­de ve avuç için­de uzun sü­re tut­tu­ğu­muz te­le­fon­lar te­tik par­mak olu­şu­mu­nun ya­nı sı­ra ki­şi­nin bu has­ta­lık ne­de­niy­le ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı da ne­re­dey­se iki kat ar­tı­rı­yor.

Nodül oluşuyor

Parmaklarımızın hareketini sağlayan tendonlar kolumuzdaki kasların uç kısımlarıdır ve kasların kemiklere yapışmasını sağlar. Tendonlar ip şeklinde dokulardır. Tendon adı verilen bu ipler, parmaklarda sağa ve sola kaymasını engelleyen halka şeklindeki dokularla çevrilidir. Bu dokuların çeşitli nedenlerle kalınlaşması tendonu sıkar ve nodül oluşmasına neden olur. Parmak hareketiyle tendon üzerindeki bu nodül halka içinden geçemez ve takılır. Devamında aşırı hareketle bu nodül halka içinden geçer ve parmak açılır.

Bu olaya parmakta tetiklenme yani tetik parmak denir. Parmakları aşırı kullanmak tendonlarda nodül oluşumuna yol açar ve oluşan nodüller parmakta tetiklenme yani tetik parmağa neden olur.

En riskli grup gençler

Telefonların kullanım oranı özellikle gençler arasında daha yaygın ve süre olarak da daha uzun. Bu nedenle anne ve babalar daha dikkatli olmalı. Gerekirse çocuklarına telefon kullanım sınırlaması getirmeliler.

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.