Sağlık

Mutfağınızdaki Görünmeyen Tehlike!

Akciğer kanserinde sigaradan sonra en önemli etken olan radon gazı için Sağlık Bakanlığı uyardı. Radon gazının kaynaklarından biri olan granitin özellikle yapı ve mutfak malzemelerinde yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı iç mekanlarda kullanımı hızla artan granit taşının önemli radon gazı kaynaklarından birisi olduğu belirtilerek, bunun akciğer kanserini tetiklediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın raporunda radon gazının akciğer kanserinde sigaradan sonra en önemli etken olduğu belirtilerek akciğer kanserlerinin yüzde 3-15’inden sorumlu olduğu vurgulandı. Granit taşının önemli radon gazı kaynaklarından birisi olduğu vurgulandığı raporda, bu taşın evlerde kullanımına da dikkat çekildi.

Bina yapımlarında kullanılan malzemelerden ve tuğlalardan da radon gazının ev içerisine sızabileceğinin belirtildiği raporda, “Ayrıca yapı malzemeleri, mutfakta veya ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz ve içme sularında bulunan radon da bina içi konsantrasyonu artırmaktadır” denildi.

ÇATLAKLARDAN EVE SIZIYOR

Bakanlık raporunda, binalardaki radon kaynağının önemli bölümünün yüzde 90 oranında binanın temelindeki toprak ve kayalardan kaynaklandığına, çatlaklardan ev içine sızmaların olduğuna da dikkat çekildi.

Radon tespit edilen evlerde mekanların polietilen denilen özel bir malzemeyle kaplanması ayrıca bina temelinde çatlak veya su sızıntısı olan binaların onarıma girmesi gerekiyor.

EVLERE RADON SENSORLARI YERLEŞTİRİLECEK

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve TA­EK or­tak ça­lış­ma­sı ile 2015’te 81 il­de be­lir­le­nen ev­le­re ra­don sen­sor­la­rı yer­leş­ti­ri­le­cek. Öl­çüm ci­haz­la­rı 2 ay­lık in­ce­le­me ger­çek­leş­ti­re­cek. So­nuç­la­ra gö­re kan­ser uya­rı­sı ya­pı­la­cak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.