Genel

Su için Kimyasal Parametreler

Parametre / Parametrik değer / Birim / Notlar

 • Akrilamid 0.1 µg/L Not 1 ve 2
 • Antimon 5.0 µg/L
 • Arsenik 10 µg/L
 • Benzen 1.0 µg/L
 • Benzo (a) piren 0,010 µg/L
 • Bor 1 mg/L
 • Bromat 10 µg/L
 • Kadmiyum 5,0 µg/L
 • Krom 50 µg/L
 • Bakır 2 mg/L Not 3
 • Siyanür 50 µg/L
 • 1,2-dikloretan 3,0 µg/L
 • Epikloridin 0,10 µg/L Not 1 ve 2
 • Florür 1,5 mg/L
 • Kurşun 10 (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 25 µg/L olarak uygulanır) µg/L Not 3 ve 4
 • Cıva 1,0 µg/L Not 2
 • Nikel 20 µg/L Not 3
 • Nitrat 50 mg/L Not 5
 • Nitrit 0,50 mg/L Not 5
 • Pestisitler 0,10 µg/L Not 2, 6 ve 7
 • Toplam pestisitler 0,50 µg/L Not 2, 6 ve 8
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 0,10 µg/L Belli bileşiklerin konsantrasyonları toplamı; Not 9
 • Selenyum 10 µg/L Not 2
 • Tetrakloreten ve trikloreten 10 µg/L Belli parametrelerin konsantrasyonları toplamı
 • Trihalometanlar-toplam 100 (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 150 µg/L olarak uygulanır) µg/L Belli bileşikleri konsantrasyonları toplamı; Not 10
 • Vinil Klorür 0,50 µg/L Not 1 ve 2

Bu parametreler “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1″de yer alır.

Bu yönetmeliğin yanı sıra;

Suyla İlgili Maddeler İçeren Kanunlar:


• Köy Kanunu (1924, sayı 442, ilgili maddeler 1, 6 ve 13)
• Sular Hakkında Kanun (1926, sayı 831)
• Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930, sayı 1593)
• Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun (1953, sayı 6200)
• Köy İçmesuyu Kanunu (1960, sayı 7478)olm
• Yeraltı Suları Hakkında Kanun (1960, sayı 167)
• DSİ’ye Ankara, İstanbul ve Nüfusu 100 000’den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Yetkisi
Veren Kanun (1968, sayı 1053)
• Çevre Kanunu (1983, sayı 2872)
• Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1983, sayı
181)
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (1985, sayı 3155)
• 2872 sayılı Çevre Kanunu değiştiren 3416 sayılı Kanun (1988)
• Kıyı Kanunu (1990, sayı 3621)
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1991, sayı 441)
• 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununu (1971) Değiştiren 4950 Sayılı Kanun (2003)
• Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2003, sayı 4856)
• Belediye Kanunu (2005, sayı 5393)
• 3030 Sayılı (1984) Kanunun Yerine Geçen Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004, sayı 5216)
• İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
(1981, sayı 2560)
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (2005, sayı 5286)
• İl Özel İdaresi Kanunu (2005, sayı 5302)
• 1053 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin Değişmesi Neticesinde Nüfus Kriteri Kaldırılarak Belediye
Teşkilatı Olan Tüm Yerleşim Yerlerinin İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Ve Gerekmesi Halinde
Atık Su Tesislerinin Yapımında DSİ’yi Yetkili Kılan 5625 Sayılı Kanun (2007)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat depolama ofis taşıma şişli ofis taşıma kadikoy ofis taşıma
Kapalı
Kapalı